เกี่ยวกับฮักเต๊อะ

       บริษัท ฮักเต๊อะ จำกัด มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มาจากธรรมชาติ และผมได้ตระหนักอย่างยิ่ง เรื่องการคัดสรรค์สมุนไพรคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ออกสู่ผู้บริโภค ดังสโลแกนของเรา “พลังธรรมชาติ สู่พลังในตัวคุณ”

       ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า สมุนไพรพรหมมาได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การผลิต และการนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

       ด้วยประสบการณ์จริง จากคุณตาที่ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ เมื่อปี 2510 ประกอบกับทางบ้านปลูกต้นไม้ และพืชสมุนไพรหลายชนิด และคุณตาได้หายจากโรคนี้ด้วยสมุนไพรไทย จึงทำให้ผมสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรมาตั้งแต่เด็ก ได้มีการเรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสมุนไพรไทย “เพราะมีความเชื่อว่าธรรมชาติจะสามารถเยียวยาความเจ็บป่วยได้ไม่มากก็น้อย” เราพัฒนาสินค้าโดยผ่านประสบการณ์จริงจากคนใกล้ตัว จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เราใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อนออกสู่ผู้บริโภคอย่างแน่นอน

       นอกจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายตอบแทนสังคมด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพราะผมเชื่อว่า “การให้คนอื่น จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ มีรอยยิ้มและความสุขมากขึ้น” 

Company-Hugther (1)

 

————————————————————————————————————————————————————————-

เว็บไซต์ของ บริษัท ฮักเต๊อะ จำกัด
ธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์ : www.hugther.com

ธุรกิจยาสมุนไพร : www.prommaherbal.com , www.medicine.hugther.com , www.hugterherbs.com